Where to Ski Now in the Midwest

Credit: Illustration by Eric Serviss

Lutsen Mountains, MN


Mt. Brighton, MI


Mount Bohemia, MI

Afton Alps, MN

 

Indianhead Mountain Resort, MI

Ski Brule, MI
Alpine Valley, WI