9
Ellen DeGeneres - Bradley Cooper /Twitter via Getty Images 2 / 9