8
Courtesy NBBJ Architects
LTG - 300x490 - 7.17.20