Where to Ski Now in the Midwest

 Illustration by Eric Serviss


Lutsen Mountains, MN


Mt. Brighton, MI


Mount Bohemia, MI

Afton Alps, MN

 

Indianhead Mountain Resort, MI

Ski Brule, MI
Alpine Valley, WI