Where to Ski Now in the Midwest

mj-618_348_where-to-ski-now-in-the-midwest
 Illustration by Eric Serviss


Lutsen Mountains, MN


Mt. Brighton, MI


Mount Bohemia, MI

Afton Alps, MN

 

Indianhead Mountain Resort, MI

Ski Brule, MI
Alpine Valley, WI